I årtier har integrationen slået fejl, og vi er godt på vej til at gentage historien. Alt for længe har vi behandlet indvandrere, som nogen der om lidt forlader landet igen, og har ignoreret tydelig ghettodannelse og isolation. Flere af dem råber op, men vi lytter ikke.

Ingen, på hverken højre- eller venstrefløjen, har formået at komme med et sammenhængende forslag til, hvordan vi sikre både en fair behandling og en inkluderende integration. Så nu gentager vi bare de samme fejl, som vi har begået så mange gange før.

Vores berøringsangst har ladet højrefløjens svar stå alene, og det må vi tage konsekvenserne af i dag. For om vi vil det eller ej kommer flygtninge til Danmark – også i fremtiden.

En vellykket integration kræver:

  • Et dansk netværk

Integrationsindsatsen bør starte fra dag et. Det kan kun gå for langsomt med at give de nye medborgere redskaberne og mulighederne for, at skabe relationer i deres nye land. Relationerne er nemlig en forudsætning for at skabe et netværk, komme ind på arbejdsmarkedet – og ja, blive en del af det danske samfund.

Det modsatte er praktiseret. Meget få etniske danskere har en indvandrer i sit netværk og lige netop adskillelsen skaber grobund for parallelle samfund i ghettoområder. Helt konkret skal der sættes flere penge af til at bryde ghettoerne op med blandet bebyggelse og skaffe passende boliggere til flygtninge. Nytilkomne skal fordeles ud over forskellige boligområder, og der skal lokalt arbejdes med at de bliver integreret i foreningslivet.

  • En blandet folkeskole

Folkeskolen er stedet, hvor direktørens datter møder kasseassistentens søn, og Hassan møder Henriette, eller sådan burde det i hvert fald være. Ofte er det frie skolevalg medvirkende til, at elevfordelingen er uhensigtsmæssig, og eleverne dermed ikke mødes på tværs af samfundslag. Det frie skolevalg skal afskaffes, og skoledistrikterne skal omlægges, så de kommer til at ligge på tværs af forskellige typer boligkvarterer. Derudover skal der ikke gives en eneste krone i statsstøtte til skoler, der underviser på et stærkt religiøst grundlag, uanset om det så er islam, jødedom eller kristendom. Forskelligheden er smuk, men det er også afgørende for samfundet sammenhængskraft, at vi er bevidste om, at vi ikke er født med samme muligheder og har den samme baggrund – det lærer en blandet folkeskole os.

  • Retfærdig familiesammenføring

Det er så vanvittigt skadeligt for integrationen, når regeringen strammer reglerne for familiesammenføring. Personligt kan jeg ikke forestille mig noget mere frygteligt end tanken om, at min familie er efterladt i en krigszone. Det må være en kæmpe udfordring at fokusere på, at blive en del af et nyt fællesskab, hvis det tryggeste man kender er i fare. Familiesammenføringen skal bygge på menneskeretslige principper. Derfor skal det blandt andet være et krav, at ingen ingen børn efterlades i krigszoner.

Mange initiativer skal sættes i gang for at bryde med tidligere tiders dårlige integrationsindsat. Vi må starte med at bryde med berøringsangsten!

Bragt i Kommunen den 7.08.16