Overalt mærkes konsekvenserne af eskalerende klimaforandringer som resultat af, at demokratiet ikke har formået at tøjle markedet og skabe rammerne for en bæredygtig udvikling. Vi kan ikke løse klimakrisen hver for sig men må gøre det i fællesskab. Derfor skal politikerne på banen og sikre regulering af virksomhederne, så v får nogle spilleregler, der sætter skub i den grønne omstilling. Danmark er det tredjemest ressourceforbrugende land i verden målt pr. indbygger, og vi er dem, der smider allermest mad ud i EU.

Det er noget svineri!

Danmark skal gå forrest og gøre 50% af vores energiforsyning klimaneutral i 2020. Desuden skal vi presse på for, at klimatopmødet i december finder en løsning, hvor vi lader 75% af verdens kul-, olie-, og gasreserver ligge i undergrunden og forhindrer en klimakatastrofe.

Indfør et grønt BNP, hvor klimabelastningen gøres op på lige fod med økonomisk aktivitet. Sæt bindende 2020-mål for miljøet og ressourceforbrug og gennemfør en grøn skattereform, hvor vi i højere grad beskatter ikke-bæredygtig produktion, forurening, CO2-udledning mv.

Vi ville få brug for 4,5 jordkloder, hvis hele verden sulle leve ligesom danskerne. Stop det store ressourcespild – alene vores madspild har en værdi af 16 milliarder kroner årligt. Sælg i stedet efter vægt og hæv reklamationstiden, så firmaerne har en økonomisk fordel ved at øge produkters holdbarhed.

Vi kan ikke løse klimakrisen hver for sig – vi er nødt til at gøre det i fællesskab. Derfor skal politikerne på banen og sikre regulering, der tæmmer markedet og stiller krav til virksomhederne, så vi kan få nogle spilleregler, der sætter mennesker over profit. Vi kræver en løsning på klima- og energikrisen gennem massive investeringer på kort sigt – mens vi omstiller os til på længere sigt at leve i en cirkulær økonomi.

 

AFSTEMNING

Som en del af kampagnen var der en afstemning om hvad der var den værste form for klimasvineri. Herunder kan du læse om de nominerede og hvorfor de blev norminerede samt hvem der vandt:

 

BESTSELLER

Koncernen Bestseller producerer tøj ved at udnytte billig arbejdskraft i 3.verden og sælger det så billigt, at vi får en brug-og-smid-væk-kultur med en kæmpe CO2-udledning.

 

DANSK SUPERMARKED

Butikker under Dansk Supermarked medvirker til, at Danmark årligt smider tonsvis af mad ud, fordi de ikke tager de nødvendige tiltag mod madspild.´

 

TOTAL

Energiselskabet Total vil nu til at bore efter skifergas, dom vil oversvømme markedet med fossile brændsler og hive tæppet væk under den grønne omstilling.

 

VENSTRE

Partiet Venstre bakker ikke op om klimaloven, og ønsker hverken at Danmark eller EU går forrest med bindende mål for mindre CO2-udslip. De tror, at de beskytter virksomhederne ved at lade dem smadre klimaet. Sammen med LA og DF blokerer de for klimaløsningerne. Venstre endte med at vinde afstemningen.