Om mig

Jeg er 25, studerer kandidat i Socialt Arbejde og arbejder for WeShelter, der organiserer tilbud
til hjemløse.

Jeg har så længe, jeg kan huske været optaget af at bekæmpe ulighed og styrke solidariteten i samfundet. Odense skal være en by, der kan rumme alle – også dem, der ikke passer ind i
samfundets kasser. Derfor skal vi støtte byens mest udsatte borgere.
Odense skal desuden føre en progressiv lokal miljøpolitik med fokus på offentlig transport,
genanvendelse og bæredygtig energi.

Mine mærkesager

 • Alle børn har krav på en god start på livet
  Det er vores vigtigste opgave at sørge for, at børn, der lider under omsorgssvigt, overgreb og
  misbrug bliver hjulpet i tide. Det kræver hurtigere sagsbehandling og flere voksne i vores
  skoler og dagtilbud.
 • Flere tilbud til socialt udsatte
  Vi har brug for at udvikle flere forskellige tilbud til kommunens socialt udsatte borgere – især
  de unge. Alle har krav på et værdigt liv, også selvom man ender i en udsat livssituation med
  fysiske, psykiske og sociale udfordringer.
 • Bedre busdrift
  Letbanen bliver et tiltrængt løft af den kollektive transport, men tusindvis af byens borgere vil
  stadig være afhængige af busdriften. Derfor skal vi sikre en sammenhængende busdrift – også
  på skæve tidspunkter af døgnet og i alle dele af Odense.

Vær med!

Jeg kan bruge din hjælp uanset om du har 10 min eller en hel dag.
Du kan skrive til mig på min facebookside facebook.com/stemditte, hvor du også kan følge
min valgkamp, ligesom du har mulighed for at tilføje mig på Snapchat: dittehelene

KV17, Københavns Kommune, Astrid Aller, Mærkesager, Socialistisk Folkeparti, Socialistisk Folkepartis Ungdom