Vores efterårskampagne kommer til at sætte fokus på frihed og hvordan vi skaber frihed for flest mennesker. Kampagnen har tre vinkler der alle tre hænger sammen til en større fortælling.

Fællesskabet
For os hænger de to begreber frihed og fællesskab uløseligt sammen. Vi vil derfor bruge kampagnen til at kommunikere vores frihedsbegreb bredere ud. I vores kamp for frihed er vores budskab at det er fællesskabet som skaber friheden for den enkelte. Frihed skaber vi ved at skabe lige muligheder for alle. Fællesskabet i Danmark er stærkt men angribes konstant af højrefløjen men vi ved at højrefløjens frihed kun er for de få mens fællesskabet er det der gør at alle mennesker kan få behandling når de er syge, uddannelse og meget andet.

Retten til at være den du er
Den personlige frihed til at være og gøre som du ønsker. I dag er menneskers liv begrænset af køn, etnicitet, seksualitet, religion og en række andre faktorer. For SFU er det vigtigt at kæmpe for at mennesker ikke diskrimineres. Vi kæmper for retten til at være den man er fordi vi stadig ser eksempler på diskrimination når kvinder ikke har de samme muligheder på arbejdsmarkedet som mænd, transkønnede der betegnes som psykisk syge og når folk bliver nægtet adgang i nattelivet på grund af hudfarve.

Regeringen begrænser vores frihed
Derudover ligger der også en regeringskritik i kampagnen. Lars Løkke og hans regering har til trods for deres korte tid i regeringskontorerne allerede begrænset befolkningens frihed ved at lave minusvækst i kommunerne, besparelser på uddannelse og miljø, dårligere økonomiske forhold for asylmodtagere og meget andet. Når regeringen snakker frihed handler det om frihedsrettigheder til dem der i forvejen er stillet bedst i samfundet i stedet for at sikre alle mennesker får friheden til at leve det liv de ønsker.