SFU’s kerneværdier er frihed, lighed og fællesskab, og vores politik tager udgangspunkt i dette.

Vi kæmper for frihed til alle mennesker. SFU ønsker et samfund, hvor man kan leve det liv, man ønsker, og selv har indflydelse på ens hver dag. Alle bør blive født frie, men er det i virkeligheden ikke. Derfor er der brug for en politik, som skaber mere frihed for folket. Det betyder også, at det ikke er nok sikre frihed fra at blive generet og undertrykt. Der skal skabes frihed til at leve det liv, man ønsker.

Mere lighed

SFU står for mere lighed. Hvis alle skal have frihed, bør alle også have lige muligheder. I dag har blandt andet ens families baggrund, uheld i livet og det område, man opvokser i, stor betydning for ens muligheder. Det er hverken retfærdigt eller fornuftigt. Derfor kæmper SFU i al sin politik for at give flere muligheder til alle borgere – uanset baggrund.

SFU tror også på et samfund med en høj grad af lighed. Der må gerne være forskel på folk, og vi har ikke noget imod, at nogen tjener mange penge og lever et godt liv. Men når samfundet oplever fremgang, skal alle nyde godt af den. Både fordi det er rimeligt, og fordi al erfaring viser os, at et samfund med kort afstand mellem top og bund fungerer bedst.

Solidarisk fællesskab

Frihed og lighed forudsætter et solidarisk fællesskab. SFU’s vision er et samfund, hvor det ikke er egoismen, der styrer os, men solidariteten og hensynet til fællesskabet. Hvor naboen er med til at betale behandlingen, hvis du kommer galt af sted. Hvor vi hjælper hinanden.

SFU støtter en stærk velfærdsstat, som alle nyder godt af, og alle bidrager til efter evne. Men fællesskab handler for os om mere end en stor offentlig sektor. Vi tror helt generelt på, at vi løser ting bedst i fællesskab. Private fællesskaber som fagforeninger, sportsklubber og ansvarlige virksomheder har skabt fremgang og glæde for milliarder af mennesker over hele kloden. Og ved at styrke sammenholdet i både foreninger, lokalområder og omkring velfærdsstaten, kan vi skabe en bedre tilværelse med mere frihed for alle.