Det er irrationelt, at vi betaler enorme summer for at få repareret vores tænder, når vi kan få sat gips om benet eller få foretaget en abort helt gratis. Tænderne er ligeså vigtig en del af vores anatomi, som resten af kroppen er, og derfor bør disse også vedligeholdes på lige fod med resten. Desværre fravælger mange – især unge og ressourcesvage – det regelmæssige tandlægebesøg, da det er for dyrt.

AE (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd) fremlagde i 2011 en undersøgelse, som viste, at mere end hver 5. dansker ikke havde været til tandlægen i over 3 år. Her var særligt tale om lavindkomstgrupper, ufaglærte, indvandrere, mænd, samt unge og gamle. Det betyder, at folks indkomst er den faktor, som har størst indflydelse på, om man gentagende gange springer tandlægebesøget over.

I rapporten konkluderede man, at:The Lego Batman Movie (2017)

2008: 21 % af befolkningen over 24 år ikke havde været til tandlægen i 3 år.

2008: 16 % af befolkningen over 24 år ikke havde været til tandlægen i 5 år.

Blandt de fattigste 10 % af befolkningen, havde 27 % ikke været til tandlægen i 5 år.

Blandt de rigeste 10 % af befolkningen, havde 6 % ikke været til tandlægen i 5 år.

3 gange så mange ufaglærte som personer med en videregående uddannelse, går ikke regelmæssigt til tandlægen.

Andelen af personer, der ikke har været til tandlægen i 5 år er fra 2003 til 2008 steget blandt de yngste aldersgrupper, og faldet blandt de ældste.

KILDE: AE (læs gerne mere)

http://www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_mange-gaar-ikke-til-tandlaegen-regelmaessigt.pdf

I maj, 2013 lavede Nordea og Gallup en undersøgelse, som viste, at 20 % af de 18 til 25-årige indenfor det sidste halve år havde droppet et tandlægebesøg pga. økonomien. En anden undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at især unge mellem 16 og 24 år holder sig væk fra tandlægen, og at 30 % af disse ikke går regelmæssigt til tandlægen – en stigning på 20 % siden 1987.

I Danmark er tandlægebesøget gratis for alle børn og unge under 18 år, men derefter bliver det dyrt. Mange tandbehandlinger har faste priser – særligt regelmæssige undersøgelser som tandrensning, røntgenbilleder og tandudtrækninger. Andre tandbehandlinger kan den enkelte private tandlæge selv prisfastsætte indenfor nogle fastsatte rammer. Hos Tandlægeforeningen kan man se lister over de faste priser på forskellige tandbehandlinger pr. 1. april, 2015. Her er et lille udsnit:

Tandrensning A: 318,30 kr. – 127,32 kr. i tilskud = 190,98 kr

Statusundersøgelse, 18 til 25 år: 254,34 kr. – 165,32 kr. i tilskud = 89,02 kr

Røntgenoptagelse: 139,34 kr. – 0 kr. i tilskud = 139,34 kr

Tandudtrækning pr. tand: 460,25 kr. – 152,85 kr. i tilskud = 307,40 kr.

KILDE: Tandlægeforeningen

https://www.tandlaegeforeningen.dk/~/media/Tandlaegeforeningen/patienter/honorartabel/honorartabeller_samlet_2015_04-B.ashx

Vi anbefaler, at man, når man fører kampagne for gratis tandlægehjælp, slår op i prisoversigten og orienterer sig om forskellige behandlinger, eller evt. tager prisoversigten med på skolebesøg, så eleverne kan se prisen på det sidste tandlægebesøg, de havde.

Finansiering:

I SFU er vi principielt imod, at størrelsen på ens pengepung skal bestemme, hvor længe ens tænder bliver siddende i munden. Derfor går vi ind for at gøre tandlægehjælp gratis, hvilket kan finansieres, hvis vi gør en behjertet indsats for at opdage og inddrive skatter placeret i skattely af multinationale selskaber og private rigmænd. I vores ”STOP multinationale skattesnydere”-kampagne fra 2014 estimerede vi, at der var 7-14 mia. kr. at hente fra multinationale selskaber med deres overskud placeret i skattely. For 7-14 mia. kan både gratis tandlægehjælp + en tilbagerulning af SU- og hurtigere-ud-reformen finansieres.

(function () {
var opst = document.createElement(’script’);
var os_host = document.location.protocol == “https:” ? “https:” : “http:”;
opst.type = ‘text/javascript’;
opst.async = true;
opst.src = os_host + ‘//’ + ‘www.opinionstage.com/containers/3541953/embed.js’;
(document.getElementsByTagName(‘head’)[0] ||
document.getElementsByTagName(‘body’)[0]).appendChild(opst);
}());