Danmark har brug for alle.

Hvis integrationen skal lykkes, skal der fokus på at give alle et uddannelse og et arbejde. Danmark skal ikke være et opdelt samfund, og derfor skal ekstremisme bekæmpes.

SFU ønsker et stærkt fællesskab i Danmark. Vi står for et velfærdssamfund, hvor man kan leve fredeligt sammen uanset etnisk baggrund, og hvor der er ikke er for stor afstand mellem de forskellige grupper. Det kræver en god integration af udlændinge i Danmark, og heldigvis er der mange gode eksempler på vellykket integration. Desværre er der også mange problemer forbundet med indvandrer og efterkommere af indvandrere i Danmark.

Borgere med anden etnisk baggrund end dansk er statistisk set svagere stillet, hvis man måler på indkomst, arbejdsløshed og uddannelsesniveau. Det er uretfærdigt for den enkelte og et stort problem for hele samfundet, hvis der udvikler sig en ny etnisk underklasse.

SFU mener, at vi først og fremmest skaber god integration ved at give alle gode muligheder for et job og en uddannelse. Derfor skal der særligt i dagsinstitutioner og skoler gøres en ekstra indsats for at unge med indvandrerbaggrund kommer med på vognen. Og vi skal vise respekt for nye medborgere ved at stille venlige krav om at tage del i samfundets pligter.

Nej til ekstremisme og racisme

Integration af nye borgere kan være kompliceret, og ekstremistiske kræfter har udnyttet de seneste årtiers integrationsproblemer til at skabe mere splittelse i det danske samfund.

Den danske højrefløj har gentagne gange givet de nye medborgere alene skylden uden selv at gøre noget ved problemerne. Og i indvandrermiljøerne forsøger ekstreme grupper som Hizb-Ut-Tahrir at hverve borgere med muslimsk baggrund til en dybt reaktionær livsform uden demokrati og ligestilling mellem mænd og kvinder.

SFU står for demokrati, ligestilling og frisind og tager skarpt afstand fra alle reaktionære kræfter – uanset om de kommer fra den danske højrefløj eller fra indvandrermiljøer.

I den forbindelse er det meget vigtigt at slå hårdt ned på diskrimination og racisme overfor borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Hvis man oplever at blive afvist fra et diskotek eller har sværere ved at få en lærerplads på grund af sin hudfarve, bliver man stødt væk fra det danske samfund.

Rimelige krav til indvandrere

VK-regeringen og Dansk Folkeparti gennemførte fra 2001 til 2011 en række stramninger overfor indvandrere. SFU anerkender, at der er store udfordringer med integration af indvandrere i Danmark, men VKO’s politik var helt forfejlet. For eksempel indførte VKO den stærkt kritiserede ’starthjælp’, der erstattede kontanthjælpen for indvandrere. Ydelsen var lavere end normal kontanthjælp og skabte kun fattigdom og flere problemer. VKO gjorde det også meget svært at få familiemedlemmer som sin ægtefælle til Danmark, hvis de ikke havde en høj uddannelse eller en stor formue i forvejen. Den nye regering med SF-deltagelse har fjernet både starthjælpen og de uretfærdige krav til indvandrere.

SFU er imod den form for politik og ønsker rimelige krav, der skaber integration af indvandrere. Hvis en indvandrer ikke lærer dansk og ikke kan få et arbejde, er det både en stor belastning for det danske velfærdssamfund og den enkelte. Derfor mener SFU, at indvandrere skal lære dansk og hurtigt prøve at få en uddannelse eller et arbejde, når man kommer til landet. Det danske samfund skal naturligvis stille den nødvendige hjælp til rådighed i forbindelse med dette.

Flygtninge skal hjælpes

SFU mener, at det er vigtigt at skelne mellem indvandrere og flygtninge. Det er rimeligt at stille forskellige krav til en indvandrer, der vil bo i Danmark, mens det naturligvis er anderledes, hvis et menneske er på flugt fra krig eller politisk forfølgelse.

Danmark skal gå forrest med at tage imod flygtninge, presse andre velstående lande til at leve op til deres ansvar og ikke mindst forbedre situationen i hjemlandene.

Flygtninge skal have behandlet deres sager hurtigt, og det er vigtigt, at der er ordentlige forhold for asylansøgere, mens de venter på at få behandlet deres sager eller kan komme tilbage til deres hjemland.

Læs mere om vores integrationspolitik i temapapiret “Integration fra venstre side: Solidariske løsninger og sammenhængskraft”, som blev vedtaget på SFU’s landsmøde i 2006.

SFU | Blegdamsvej 24 A | 2200 København N | Tlf: 35 36 17 77 | sfu@sfu.dk