Det er dybt problematisk, at nogle danskere tvinges til at fravælge medicin, fordi de ikke har råd. Kontanthjælpsmodtagere, flygtninge og studerende, der alle har en presset privatøkonomi, kan i værste tilfælde være tvunget til at fravælge noget så simpelt som antibiotika eller prævention, fordi pengepungen ikke rækker.

Jo mere receptpligtig og tilskudsberettiget medicin man køber i løbet af et år, jo mere tilskud får man – lidt ligesom rejsekortet (jo mere du rejser, jo billigere bliver det). Tilskudsprocenten afhænger også af, om du er over/under 18 år. Apoteket trækker automatisk det generelle tilskud fra på regningen, når du køber medicin.

 

Oversigt over medicintilskud gældende fra. 1. januar, 2015

Årlig udgift pr. person til tilskudsberettiget medicin, før tilskuddet er trukket fra: Tilskud (over 18 år): Tilskud (under 18 år):
0-925 kr. 0% 60%
925-1.515 kr. 50% 60%
1.515-3.280 kr. 75% 75%
Over 3.280 kr. 85% 85%

 

Det er apotekerne, der har styr på, hvor meget man skal have i tilskud. De holder styr på det via deres CTR-register (Det Centrale Tilskudsregister), hvori alle har en tilskudskonto kaldet en CTR-konto. Det betyder, at medicin koster noget forskelligt for os alle sammen. Man kan være to personer, som går ned på det samme apotek efter et glas panodiler hver, men man kommer sandsynligvis til at betale forskellige priser for hver sit glas panodiler. Det gør man fordi, at den ene person har købt mere tilskudsberettiget medicin på apoteket i løbet af det sidste år, end den anden person har, og derfor er det billigere for ham/hende.

 

Derudover ændrer prisen på medicin sig. Priserne fastsættes af medicinalvirksomhederne, som regulerer disse hver 14. dag, og anmelder prisændringerne til Sundhedsstyrelsen. Derefter er det Sundhedsstyrelsens opgave at orientere apotekerne og borgerne om prisændringerne, bl.a. via www.medicinpriser.dk. Sundhedsstyrelsen anslår, at de skiftende medicinpriser hver 14. dag og den frie konkurrence i medicinalindustrien er medvirkende til, at vi i Danmark har nogle af de billigste priser på kopimedicin i Europa.

 

KILDE: Sundhedsstyrelsen

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/priser

 

Finansiering:

I 2013 omsatte apotekerne for 9 mia. og 686 mio. kr. i receptpligtig medicin, hvilket er det laveste i 5 år. (Bemærk omsatte! Nogle medier estimerer nemlig, at forbruget er steget med 50 % over de seneste 10 år –

 

En mulig forklaring på, hvorfor SSI siger, at apotekernes omsætning er faldet, alt imens medierne siger, at danskernes forbrug er steget, er muligvis, at medicinpriserne kan være faldet). Det betyder dog, at vi som udgangspunkt skal finde 9 mia. og 686 mio. kr., hvis vi skal finansiere gratis receptpligtig medicin fra statens side. Dog kan man forestille sig at flere vil få receptpligtig medicin hvis det blev gratis da vi både har set at nogle må fravælge medicin på grund af pris men også fordi det er muligt at flere vil søge hjælp og derved vil der blive udskrevet mere medicin.

 

KILDE: Statens Serum Institut (SSI)

http://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Sundhedsdata%20og%20it/NSF/Leagemidler/Statistikker/Samlet%20salg%20af%20laegemidler%202009-2013.ashx

 

Finansieringsmulighederne er mange, og i SFU foretrækker vi at finansiere gratis receptpligtig medicin over skatten. Vi vil dog ikke hæve skatteprocenten på hårdt arbejde, hvorfor de bedste muligheder for finansiering inkluderer en millionærskat og/eller en skat på finansielle transaktioner. Øvrige finansieringsmuligheder inkluderer afbureaukratisering af den offentlige sektor. Vi har i Danmark en stærk og omfattende offentlig sektor, som desværre bruger lidt for mange penge på at dokumentere, at den rent faktisk gør sit arbejde – fremfor blot at gøre sit arbejde. Giver man plads til at skabe resultater fremfor konstant at skulle måle på effekten af sit arbejde, er der penge at hente.

 

Vi anbefaler, at man, når man fører kampagne for gratis receptpligtig medicin, løbende orienterer sig om de aktuelle priser på forskellig medicin på www.medicinpriser.dk, således at man har nogle eksempler på prisniveauet på forskellige præparater klar. Det er f.eks. en god idé løbende at tjekke op på priserne på antibiotika som penicillin, og på prævention som p-piller. Prisniveauet ændrer sig som bekendt hver 14. dag, omend ikke helt vildt meget.