Befolkningen oplever i disse år konsekvenserne af en af vor tids største udfordringer: Den stigende ulighed.
Mere og mere af velstanden koncentreres på færre og færre hænder hos de absolut rigeste. Den koncentration af velstand sker på bekostning af den brede befolkning og særligt den fattigste del af befolkningen. Den økonomiske elite rager mere og mere til sig med hjælp fra deres venner i den borgerlige regering, som forgylder dem med luksuriøse skattelettelser.

Samtidig stiger fattigdommen voldsomt, og det rammer særligt børn og unge. Derudover bliver almindelige lønarbejdere presset hårdere og hårdere i form af nedskæringer på velfærden og pres på løn og arbejdsvilkår. Med andre ord er kampen mod ulighed en kamp, som gavner de fleste mennesker. Der er behov at omfordele markant og skabe et mere lige og frit samfund.

Kampen mod ulighed er en kamp om muligheder. Kontanthjælpsmodtageren der ikke har råd til nødvendig medicin eller husleje har meget få muligheder, og den faglærte arbejder der oplever pres på sine løn- og levevilkår har markant færre muligheder end millionæren. Der er enorm forskel mellem klasserne og den forskel øges i disse år. Derfor er der behov for at vi trækker Danmark i en anden retning.